Muhammad bin ‘Abdul Wahhab adalah Nabi baru tanpa wahyu

Muhammad bin ‘Abdul Wahhab adalah Nabi baru tanpa wahyu
--------------------------------------------------------
Mufti Mazhab Syafi‘iyy, Ahmad bin Zaini Dahlan (1304H) yang merupakan tokoh ulama Makkah pada zaman Sultan ‘Abd al-Hamid menyatakan dalam kitabnya al-Durar al-Saniyyah Fi al-Radd ‘Ala al-Wahhabiyyah , hlm 42:

“Wahhabiyah merupakan golongan pertama yang mengkafirkan umat Islam 600 tahun sebelum mereka dan Muhammad bin ‘Abdul Wahhab berkata:

"Aku membawa kepada kamu semua, agama yang baru dan manusia selain pengikutku adalah kafir musyrik.”

Islam baru (Islam Wahabi) adalah Islam yang menganggap musyrik pada golongan selain golongan Wahabi, ajaran ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Islam baru (Islam Wahabi) mengaku lebih memahami Al Qur'an dibanding pemahaman para Sahabat Rasulullah yang telah menerima pelajaran langsung dari Rasulullah.
ajaran ajaran mereka banyak yang bertentangan dengan ajaran para Sahabat Rasul..

Bahkan Islam Baru sudah tidak menghormati dan tidak membutuhkan Nabi Muhammad SAW, dengan bukti, telah merusak dan menghancurkan Rumah peninggalan Rasulullah dan menjadikannya menjadi WC umum, menolak Maulid Nabi dengan dalil yang mengada-ada, Menyinkairkan kata Muhammada yang biasanya disandingkan dengan kata Allah, dengan mengganti tulisan Allah - Muhammad menjadi Allah Majid.

Muhammad bin Abdul Wahab telah mebelokkan arti dan pemahaman Al qur'an dari arti dan pemahaman yang telah diajarkan Rasulullah pada para Sahabatnya.

============================
Muhammad bin ‘Abdul Wahhab adalah pembunuh keturunan Rasulullah.
-------------------------------------------------------
Sejarah membuktikan Wahhabi telah membunuh keturunan Rasulullah serta menyembelih Anak-Anak kecil di pangkuan ibunya ketika mereka baru saja memasuki Kota Ta’if. Lihat kitab Umara’ al-Balad al-Haram, hlm 297 – 298,
cetakan al-Dar al-Muttahidah Li al-Nasyr..

=============================
Muhammad bin ‘Abdul Wahhab adalah adalah Nabi palsu
----------------------------------------------------------
perhatikan kata :
"Aku membawa kepada kamu semua agama yang baru dan manusia selain pengikutku adalah kafir musyrik.”

Ini adalah kata yang mengandung arti dari sebuah pengakuan bahwa Muhammad bin ‘Abdul Wahhab adalah sorang utusan atau Nabi yang membawa agama baru dengan ajaran baru yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW.

=============================
Segeralah sadar wahai kawan, kembalilah pada ajaran Nabi Muhammad, dan tinggalkan ajaran Nabi palsu Muhammad bin Abdul Wahab,............

Salam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar